Om ECKANKAR

 

ECKANKAR kan give dig direkte, personlige erfaringer med Guds Lys og Lyd ­ med disse erfaringer følger større åndelig bevidsthed. Med større bevidsthed kommer man nærmere Gud og kan leve et lykkeligere og mere tilfredsstillende liv.

Hvad er Guds Lys og Lyd?

Lyset og Lyden er tvillingeaspekter af Gud, og kaldes ofte Helligånden. I
ECKANKAR kaldes de for ECK, og er Det, der opretholder alt liv.

Guds Lys har vist sig for mange helgener og mystikere. Saul af Tarsus havde et dramatisk møde med Guds Lys på vejen til Damaskus. Moses så Det i den brændende tornebusk.

ECKANKAR underviser i, hvordan man genkender Guds Lys. Sommetider kommer Det som en scene eller vision for det indre blik. Det kan være et glimt af blåt eller hvidt lys. Det viser sig på mange måder.

Det var Guds Lyd, der var den stormfulde vind, som hjemsøgte disciplene i pinsen. Nogle hører Den indvendigt. Den kan høres som brusende vand; en enkelt tone fra en fløjte; violinmusik, træblæsere eller sækkepiber ­ eller endog som biers summen.

Hvad underviser ECKANKAR i?

ECKANKAR underviser i enkle, åndelige øvelser, som træner os i at opleve Guds Lys og Lyd. Disse øvelser hjælper os også til at Sjælerejse, d.v.s. det at bevæge sig ind i højere bevidsthedstilstande. En åndelig øvelse kan være så simpel som at slappe af og synge ordet HU, et ældgammelt ord for Gud. Når vi udfører disse åndelige øvelser, lærer vi at erkende Helligåndens tilstedeværelse i vores liv. Vi lærer, at vi hver især er Sjæl, en gnist af Gud, som er sendt til denne verden for at få åndelig erfaring. Og efterhånden, som vi udvikler os åndeligt, lærer vi at udtrykke Guds kærlighed ved at tjene andre.

Karma og reinkarnation er primære anskuelser i
ECKANKAR. Vi opbygger karma som et resultat af den åndelige lov om årsag og virkning. ECK (Helligånden) hjælper os til at rense os selv for karma (synd), og gør det muligt for os at acceptere hele Guds kærlighed i dette liv. Vi opnår visdom, barmhjertighed og frihed.

Af samtlige religioner, som i dag findes på jorden, tilbyder Eckankar den mest direkte lære om Guds Lys og Lyd. For mennesker, som oplever disse Guds tvillingesøjler, bliver livet friskt og nyt igen.

Hvem er ECKANKARs åndelige leder?

Harold Klemp er
ECKANKARs nuværende åndelige leder. Han voksede op på en gård i Wisconsin og studerede teologi. I 1960erne fandt han ECKANKARs lære. I 1981, efter mange års åndelig træning, blev Harold Klemp Mahanta, Den Levende ECK-Mester.

Mahanta er den indre, eller åndelige, form af Den Levende ECK-Mester. Mahanta giver indre vejledning igennem drømme, Sjælerejse og ECKs åndelige øvelser.

ECKANKAR har altid en levende Mester, som vises respekt, men ikke tilbedes. Ligesom en håndværksmester hjælper han åndelige lærlinge med at opnå erfaring i Lyset og Lyden. Dette fører til åndelig selvtillid og frihed.

Harold Klemp taler hvert år til tusinder af søgende ved ECK-seminarer over hele verden. Ca. halvtreds videokassetter og tres audiokassetter med hans offentlige foredrag er tilgængelige. Han har skrevet mere end tyve bøger, og han skriver stadigvæk, bl.a. mange artikler og åndelige studiekurser. Den inspirerende og praktiske måde, hvorpå Harold Klemp forholder sig til emnet åndelighed, hjælper tusinder af mennesker med at finde større frihed, visdom og kærlighed. Hans lære opløfter og hjælper dem til at erkende deres egne erfaringer med Guds Lys og Lyd.

Hvorfra kom ECKANKAR?

Helgener, mystikere og religiøse aspiranter har mundtligt siden langt tilbage talt om Guds Lys og Lyd. Denne lære kan spores hele vejen tilbage igennem verdens åndelige historie. ECKs lære om Lyset og Lyden er af ECK-Mestre blevet videregivet til åndeligt søgende allerede inden historisk tid.

Skønt ECKs lære har meget gamle rødder, blev Eckankar først introduceret som en moderne religion i 1965 af Paul Twitchell. Paul blev født i Kentucky i begyndelsen af dette århundrede. Han gjorde tjeneste i De Forenede Staters flåde under 2. verdenskrig.

Som søgende fra sin tidligste ungdom blev han præsenteret for en gruppe åndelige mestre, som skulle komme til at ændre kursen for hans liv. Disse var ECK-Mestre af Vairagi-ordenen. Medens de trænede Paul til at blive Den Levende ECK-Mester, udforskede han et bredt spektrum af åndelige traditioner under forskellige lærere. ECKs ophøjede lære var blevet spredt for alle vinde. Paul samlede denne gyldne lære om Lyset og Lyden og gjorde den let tilgængelig for os. I 1965 tilbød Paul offentligheden kurser i Sjælerejse. Han skrev mange bøger om Eckankar og Guds Lys og Lyd, hvor den mest kendte måske er ECKANKAR ­ the Key to Secret Worlds.

I dag er
ECKANKAR en religiøs organisation og kirke med almennyttigt formål, som har medlemmer i over hundrede lande. ECKANKARs åndelige hjemsted er ECK-Templet i Chanhassen, Minnesota.

Hvem kan blive ECKist?

ECKister kommer fra alle samfundslag. ECKister er husmødre, forretningsfolk og pensionister. De er fagfolk, undervisere, videnskabsmænd og landmænd. De kommer fra alle aldersgrupper, alle racer og nationaliteter, og alle former for religiøs baggrund.

ECKister har, som de fleste mennesker, familier, karrierer og daglige kampe. De lever et glad og aktivt liv, hvor de deltager i samfundets hovedstrømninger.

ECKister ved, at de er ansvarlige for deres egne erfaringer i livet. De ved, at imorgen er resultatet af i dags tanker, følelser og handlinger. De ved også, at det at give kærlighed og tjene deres familie og omgivelser er en vej til større forståelse af Guds kærlighed.

Hvordan bliver man medlem?

Åndelig træning og erfaring kommer på mange måder ved et ECKANKAR-
medlemskab, herunder studiet af de månedlige ECK-kurser. Disse religiøse breve, som er skrevet af ECKANKARs åndelige leder, har et sprog og en rytme, der gør Sjælen vågen overfor mulighederne for åndelig vækst. I hvert kursus er angivet åndelige øvelser, som giver dig dybere indsigt i dit liv.

Medlemmer arbejder hen imod højere bevidsthedstilstande igennem
ECKANKARs initieringer. ECK-initieringerne forbinder Sjælen direkte med ECK, den guddommelige kraft, for at du kan opnå åndelig frihed i dette liv.

ECKister bruger mindst to år til at udforske ECKs lære for at bevise overfor sig selv, hvad
ECKANKAR har at tilbyde. Efter to år kan man beslutte sig for at engagere sig dybere i sin åndelige udvikling ved initiering i ECK. Initiering medfører en stadigt voksende viden og kærlighed til Gud, og giver livet i hverdagen mening og indhold.

Hvert år modtager du som medlem månedlige kurser til personligt studiebrug. Du kan også tilmelde dig en ECK-Satsang klasse, der studerer en hvilken som helst af de kursus-
serier, du har modtaget. ECK-klasser udgør en behagelig ramme, hvor klassemedlemmerne kan udveksle erfaringer, erkendelser og spørgsmål.

Hvis du ønsker yderligere information, eller medlemskab i ECKANKAR, bedes du kontakte:

ECKANKAR, Postboks 106, 2840 HOLTE
eller E-mail:
info@eckankar.dk

En ECK-medlemsbrochure og information kan også fås ved at kontakte:

ECKANKAR, P.O. Box 27300, Minneapolis, MN 55427, U.S.A.
Tlf.: 00-1- (952) 380-2222 (Kun på engelsk)

"Her kan du læse mere om Eckankar og downloade en bog".

For Gratis bog
Klik Her

Mere information kan hentes på: http://www.eckankar.no
og adressen http://www.eckankar.org

Tilbage til forsiden

Copyright ©–2012, ECKANKAR. Alle rettighedder forbeholdt. ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SJÆLE REJSER, OG VAIRAGI
med flere er varemærker for ECKANKAR, i mange lande,
ECKANKAR, P.O. Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 U.S.A.